Huurvoowaarden

Onze algemene voorwaarden zijn https://bstdating.de/kostenlose-lesben/ een aanvulling op de algemeen geldende voorwaarden van BOVAG.

Klik hier voor de voorwaarden van BOVAG.

Als verlenging van het huurcontract gewenst is dient dit minimaal een werkdag van te voren gemeld te  worden aan A&B  Verhuur.

Indien de auto niet op de afgesproken datum retour is zal de huur onverminderd voort duren, tevens zal een extra toeslag van 60 Euro per dag in rekening worden gebracht.

De huurder is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en alle anderen die het voertuig gebruiken of er feitelijk over beschikken. Dit geldt ook indien dit handelen resp. nalaten niet de instemming van de huurder had.Huurder(of de 2e bestuurder zoals op huurcontract aangegeven dient in het voertuig aanwezig te zijn.

De huurder(zoals op contract vermeld) dient de auto/bus te retourneren in de staat zoals deze is meegenomen (leeg en schoon).

Bij verdachte omstandigheden zijn we verplicht de Politie in te schakelen.

Bij het onnodig vuil inleveren van de huurauto/bus worden reinigingskosten in rekening gebracht, dit kan oplopen tot 150 Euro.

Bij diefstal of vermissing van het voertuig is de huurder verplicht om A&B  Verhuur op de hoogte te stellen. Verdere instructies zullen telefonisch gegeven worden door A&B Verhuur.

De huurder is verplicht A&B Verhuur op de hoogte te stellen van ieder schadegeval, ook indien er geen derde bij betrokken zijn.

Bij iedere schade is de huurder verplicht een https://bstdating.com/best-gay-chat-site/ schadeformulier in te vullen en deze bij A&B Verhuur in te leveren.

A&B Verhuur is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen en zich in het bezit van het voertuig te stellen.

In geval van grijs kenteken verhuur (bussen en bestelwagens) onthoudt A&B Verhuur zich van elke vorm van verantwoordelijkheid met betrekking tot een fiscale naheffing voortvloeiend uit het gebruik. Door het ondertekenen van dit formulier zal de huurder akkoord gaan met de wettelijke ‘’BPM huurdersverklaring’’ en de fiscale verantwoordelijkheid die het huren met zich meebrengt.

De algemene Bovag verhuurvoorwaarden zijn van toepassing (zie receptie)

Rijden onder invloed (drugs, alcohol, etc)is verboden(alle gemaakte voorwaarden en afkoop eigen risico vervallen).

De huurder heeft kennis genomen van de van toepassing zijnde verzekeringsvorwaarden ZAV13 en de Productvoorwaarden Bedrijfswagens WBW13.

De huurder verklaart door ondertekening van deze overeenkomst deze voorwaarden te hebben gezien en gelezen en op de hoogde is van toepassing zijnde voorwaarden.Houd u zich niet aan deze afspraken, dan ontbinden wij per direct het contract en geven wij toestemming aan de politie om de auto onder zich te nemen, in dat geval bent u de borg kwijt ivm takel-,ophaal- en administratieve kosten.

Bij akkoord van deze huurvoorwaarden gaat u ook akkoord met het privacy beleid (balie)